ÁSZF

ÁSZF

 Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Portech Hygiénia Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a Tisztaszívás Webáruház és társoldalaiban (olcsoporzsakok.hu) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Portech Hygiénia Kft. által üzemeltetett www. tisztaszivas.hu webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik.

A webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) alapján Szolgáltatóként társaságunk működteti.

Társaságunk Ektv 4.§-ban előírt kötelező adatszolgáltatása:

A Portech Hygiénia  Kft., mint Szolgáltató adatai:

                                                 Cégnév:                                 Portech Hygiénia Kft.

                                                 Székhely:                               7630 Pécs, Barázda u. 58.

                                                 Ügyvezető:                             Porpáczy Ernő önálló aláírási joggal

                                                 Levelezési cím:                      7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 57.

                                                 Cégjegyzék szám:                   02-09-060483/40, bejegyezte a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

                                                 Adószám:                                10567478-2-02

 Vásárló:

Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes (fogyasztó) és jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételeket, illetve a jelen weboldalon közzétett tudnivalókat, vásárlási feltételeket.

1.) A Felek közötti szerződés létrejötte, készletadatok:

1.1.) Készletadatok, Termékelérhetőség, Ár megjelölése:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a honlapon feltüntetésre kerülő árak és a készletre vonatkozó információk csupán tájékoztató jellegűek, ugyanis termékkínálatunk és raktárkészletünk folyamatosan változik.

A termékek mellett megjelenítésre kerülő készletelérhetőség csupán tájékoztató jellegű időpont, amely a külső beszállítóink és a saját raktárkészletünktől függően, továbbá folyamatos értékesítések függvényében változhat.

A weboldalon megjelenő vételár megváltoztatásának jogát fenntartjuk akként, hogy a vételár módosítása azonnali hatállyal életbe lép a weboldalon történő módosítással.

Az árukészlet adatait rendszerünk a munkanapot követően frissíti, így előfordulhat az, hogy a megrendelése leadásakor az adott áru raktárkészlete időközben már elfogyott. Erről a Vásárlót telefonon tájékoztatjuk, és jogában áll a megrendeléstől elállni.

A konkrét termék elérhetőségéről Ügyfélszolgálatunk munkatársai tudnak tájékoztatást adni.

1.2.) A rendelés leadásának menete:

  • A kiválasztott termékeket a virtuális kosárba helyezi a "Kosárhoz adás" gomb megnyomásával.
  • A Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja be, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot megadja.
  • A Vásárló a megrendelés leadásával kijelenti, hogy az ÁSZF és a weboldalon közzétett tudnivalókat, egyéb vásárlási feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismerte el és a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.
  • A honlapon történő vásárlás regisztrációhoz kötött.
  • A Vásárló megrendelését telefonon keresztül is leadhatja, ebben az esetben Ügyfélszolgálatunk munkatársa teszi meg a fenti lépéseket. Telefonos rendelés esetén is webshopunk Általános Szerződési Feltételei az irányadóak.

Rendelés leadását (akár elektronikusan akár telefonon történt a megrendelése) követően egy automatikus e-mail üzenetben értesítjük a rendelés befogadásáról, ebben rögzítésre kerül a megrendelt termék és a honlapon közzétett ár. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az e-mail nem minősül a megrendelés visszaigazolásának sem a termék ára, sem annak elérhetősége vonatkozásában.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél ajánlati vagy szerződéskötési kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A 48 órába nem számítanak bele a munkaszüneti napok, valamint a szombati és vasárnapi napok.

Webáruházunkban a termékeknek az általános forgalmi adót már tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve (kivéve a nagykereskedői felület, ahol az árak nettó értéke látható).  A termék vételára nem tartalmazza a szállítási költséget.

A termékszámlát a Portech Hygiénia Kft. állítja ki.

1.3.) Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei:

Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:                                                                                     

-  a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető

-  a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb…) a regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhető, változtatható a személyes adatok menüpontban

A megrendelés elküldését követően, ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy törölni kívánja megrendelését, kérjük, jelezze azt az info@tisztaszivas.hu e-mail címen, vagy a +36 72 516-367-es telefonszámon.

Fontos, hogy a megrendelés elküldését követően ezt mielőbb tegye meg. Amennyiben azt követően törli megrendelését, hogy a Szolgáltató már átadta a megrendelt terméket a fuvarozónak, a 3. pont szerinti elállásnak van már csak helye.

1.4.) Az adásvételi szerződés létrejötte:

A webáruházban online módon (elektronikusan) leadott megrendelés alapján létrejött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja azt, és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

A szerződéskötés nyelve magyar.

A megrendelés - a Szolgáltató részére elektronikus úton történő megérkezése után - a Vásárló igénybejelentésének (ajánlatnak) minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató - a vásárlói igénybejelentést visszaigazoló e-mail üzenetet követően - a raktárkészlet ellenőrzése után a megrendelés teljesíthetőségéről visszaigazolást küld újabb elektronikus üzenetben.

A megrendelés Vásárló általi elküldésével és annak Szolgáltató általi bármely pozitív visszaigazolásával (szóban vagy írásban) az adásvételi szerződés létrejön.

Mind az igénybejelentés, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél ajánlati vagy szerződéskötési kötelezettsége automatikusan megszűnik. A 48 órába nem számítanak bele a munkaszüneti napok, valamint a szombati és vasárnapi napok. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból esetlegesen eredő károk tekintetében, hogy az általa elküldött visszaigazolás rajta kívül álló okból – vásárló által megadott nem megfelelő e-mail cím, levelező szolgáltató technikai vagy egyéb hibája – tévesen, olvashatatlanul vagy a spam (levélszemét) mappába érkezik meg, a visszaigazolás ebben az esetben is a vásárló számára hozzáférhetőnek minősül. Felhívjuk vásárlóink figyelmét arra, hogy az előbbiekre tekintettel a megrendelés során ingyenes e-mail cím szolgáltatók (pl.citromail.hu, freemail.hu) használata nem javasolt, mivel ezek esetében gyakran előfordulnak a fent említett hibák. Ajánlott levelező szolgáltató a gmail.com.

Abban az esetben, amennyiben a termék nincs raktárkészleten és beszállító általi megrendelése szükséges, úgy a beszállítás várható időpontjáról elektronikus üzenetben értesítjük a Vásárlót, amelyet a Vásárló vagy nyugtáz, vagy törölheti megrendelését elektronikus üzenetben.

Ebben az esetben a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltató a szállítás várható napját a Vásárló számára visszaigazolta, és Vásárló a teljesítés bekövetkeztének várható idejét nyugtázta (nem törli megrendelését).

A szerződés megkötését követően a Szolgáltató legkésőbb a megrendelt termék átadáskor tartós adathordozón (papíron) visszaigazolást ad a Vásárlónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza:

a) a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást,; és

b) ha a fogyasztó a Korm. rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást

2.) Szállítási és fizetési feltételek:

2.1.) Termékszállítás

  • A termék adatlapján feltüntetett szállítási határidőn belül vállaljuk a szállítást.
  • A Vásárló által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből vagy hibás/ késedelmes kiszállításból eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
  • A pontos szállítási díjakról a weboldalon a szállítási információk menüpontban tájékozódhat.
  • A termék házhoz szállítójának történő átadásáról e-mail-ben küldünk tájékoztatást vagy Ügyfélszolgálatunk telefonon keresi meg a Vásárlót.
  • A házhozszállítás pontos időpontjának egyeztetését futárszolgálatunk közvetlenül a Vásárlóval végezi. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást.

Házhozszállítás során a terméket átvételkor a Vásárló a futárral együtt kibontja a csomagolásból. (Kérje, a futárt várja meg a csomag felbontását.) Kérjük, hogy alaposan nézze át, hogy nincs-e bármilyen sérülés a kiszállított terméken, vagy ha a termék dokumentációja esetleg hiányos, kérjük, kifogását írásban mindenképpen jelezze a szállítólevélen. Ezután a Szállító átadja a Vásárlónak a számla eredeti példányát, és megkéri, hogy a számla szállítónál maradó példányát aláírva igazolja a termék sérülésmentes átvételét.

2.2) Személyes átvétel:

A Vásárlónak lehetősége van a terméket személyesen átvenni a 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 57. cím alatt.

Vásárlóinkat e-mailben vagy telefonon tájékoztatjuk arról az időpontról, amikortól lehetőség van a terméket átvenni telephelyünkön, amennyiben a termék nem azonnal elérhető.

Felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy az azonnali átvétel lehetősége módosulhat az üzletünk - megrendelés leadásával megegyező napi – értékesítéseinek, továbbá a webshop – a megrendelés napját követő munkanapi – frissítésének függvényében.

2.3.) Csomagolás:

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.

2.4.) Vételár megfizetése:

Tájékozódjon webshopunkon a fizetési mód menüpont alatt.

3.) Vásárlói tájékoztatás a vásárlástól való elállás, felmondás jogáról. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL!

Amennyiben Ön a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltató és Ön között jelen ÁSZF szerint létrejött szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.; több termék szolgáltatása esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Portech Hygiénia KFT.,

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 57.

Telefon:  06 72 516-367

E-mail:  info@tisztaszivas.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatása:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta.) A visszatérítés során banki átutalási módot alkalmazunk az Ön által megadott bankszámlaszámra, Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4.) Jótállás, szavatosság:

Az eladó az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal.

Abban az esetben, ha a megrendelt termék bizonyíthatóan gyári hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez elég Önnek a terméket visszaküldenie címünkre, a mi költségünkre.

Postafordultával szállítjuk Önnek a hibátlan terméket. Ha már nem található a készletünkben a megrendelt termék, úgy a vásárlás ellenértékét visszatérítjük Önnek.