ÁSZF-ADATVÉDELEM

ÁSZF-ADATVÉDELEM

 Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Portech Hygiénia Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a Tisztaszívás Webáruház és társoldalaiban (olcsoporzsakok.hu) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

 

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Portech Hygiénia Kft. által üzemeltetett www. tisztaszivas.hu webcímen található elektronikus piactéren keresztül történik.

A webáruházat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) alapján Szolgáltatóként társaságunk működteti.

 

Társaságunk Ektv 4.§-ban előírt kötelező adatszolgáltatása:

 

A Portech Hygiénia  Kft., mint Szolgáltató adatai:

 

 

                                                 Cégnév:                                 Portech Hygiénia Kft.

                                                 Székhely:                               7630 Pécs, Barázda u. 58.

                                                 Ügyvezető:                             Porpáczy Ernő önálló aláírási joggal

                                                 Levelezési cím:                      7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 53.

                                                 Cégjegyzék szám:                   02-09-060483/40, bejegyezte a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

                                                 Adószám:                                10567478-2-02

 

 

 

Vásárló:

 

Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes (fogyasztó) és jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános szerződési feltételeket, illetve a jelen weboldalon közzétett tudnivalókat, vásárlási feltételeket.

 

1.) A Felek közötti szerződés létrejötte, készletadatok:

 

1.1.) Készletadatok, Termékelérhetőség, Ár megjelölése:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a honlapon feltüntetésre kerülő árak és a készletre vonatkozó információk csupán tájékoztató jellegűek, ugyanis termékkínálatunk és raktárkészletünk folyamatosan változik.

A termékek mellett megjelenítésre kerülő készletelérhetőség csupán tájékoztató jellegű időpont, amely a külső beszállítóink és a saját raktárkészletünktől függően, továbbá folyamatos értékesítések függvényében változhat.

A weboldalon megjelenő vételár megváltoztatásának jogát fenntartjuk akként, hogy a vételár módosítása azonnali hatállyal életbe lép a weboldalon történő módosítással.

Az árukészlet adatait rendszerünk a munkanapot követően frissíti, így előfordulhat az, hogy a megrendelése leadásakor az adott áru raktárkészlete időközben már elfogyott. Erről a Vásárlót telefonon tájékoztatjuk, és jogában áll a megrendeléstől elállni.

A konkrét termék elérhetőségéről Ügyfélszolgálatunk munkatársai tudnak tájékoztatást adni.

 

1.2.) A rendelés leadásának menete:

 

  • A kiválasztott termékeket a virtuális kosárba helyezi a "Kosárhoz adás" gomb megnyomásával.
  • A Szolgáltató a megrendelést csak akkor fogadja be, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot megadja.
  • A Vásárló a megrendelés leadásával kijelenti, hogy az ÁSZF és a weboldalon közzétett tudnivalókat, egyéb vásárlási feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismerte el és a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.
  • A honlapon történő vásárlás regisztrációhoz kötött.
  • A Vásárló megrendelését telefonon keresztül is leadhatja, ebben az esetben Ügyfélszolgálatunk munkatársa teszi meg a fenti lépéseket. Telefonos rendelés esetén is webshopunk Általános Szerződési Feltételei az irányadóak.

 

Rendelés leadását (akár elektronikusan akár telefonon történt a megrendelése) követően egy automatikus e-mail üzenetben értesítjük a rendelés befogadásáról, ebben rögzítésre kerül a megrendelt termék és a honlapon közzétett ár. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az e-mail nem minősül a megrendelés visszaigazolásának sem a termék ára, sem annak elérhetősége vonatkozásában.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél ajánlati vagy szerződéskötési kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. A 48 órába nem számítanak bele a munkaszüneti napok, valamint a szombati és vasárnapi napok.

Webáruházunkban a termékeknek az általános forgalmi adót már tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve (kivéve a nagykereskedői felület, ahol az árak nettó értéke látható).  A termék vételára nem tartalmazza a szállítási költséget.

A termékszámlát a Portech Hygiénia Kft. állítja ki.

 

1.3.) Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei:

 

Az adatbeviteli hibáknak a megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:                                                                                     

-  a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető

-  a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb…) a regisztrációhoz kapcsolódóan bármikor ellenőrizhető, változtatható a személyes adatok menüpontban

A megrendelés elküldését követően, ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy törölni kívánja megrendelését, kérjük, jelezze azt az info@tisztaszivas.hu e-mail címen, vagy a +36 72 516-367-es telefonszámon.

Fontos, hogy a megrendelés elküldését követően ezt mielőbb tegye meg. Amennyiben azt követően törli megrendelését, hogy a Szolgáltató már átadta a megrendelt terméket a fuvarozónak, a 3. pont szerinti elállásnak van már csak helye.

 

1.4.) Az adásvételi szerződés létrejötte:

 

A webáruházban online módon (elektronikusan) leadott megrendelés alapján létrejött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja azt, és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

A szerződéskötés nyelve magyar.

 

A megrendelés - a Szolgáltató részére elektronikus úton történő megérkezése után - a Vásárló igénybejelentésének (ajánlatnak) minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató - a vásárlói igénybejelentést visszaigazoló e-mail üzenetet követően - a raktárkészlet ellenőrzése után a megrendelés teljesíthetőségéről visszaigazolást küld újabb elektronikus üzenetben.

A megrendelés Vásárló általi elküldésével és annak Szolgáltató általi bármely pozitív visszaigazolásával (szóban vagy írásban) az adásvételi szerződés létrejön.

Mind az igénybejelentés, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél ajánlati vagy szerződéskötési kötelezettsége automatikusan megszűnik. A 48 órába nem számítanak bele a munkaszüneti napok, valamint a szombati és vasárnapi napok. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból esetlegesen eredő károk tekintetében, hogy az általa elküldött visszaigazolás rajta kívül álló okból – vásárló által megadott nem megfelelő e-mail cím, levelező szolgáltató technikai vagy egyéb hibája – tévesen, olvashatatlanul vagy a spam (levélszemét) mappába érkezik meg, a visszaigazolás ebben az esetben is a vásárló számára hozzáférhetőnek minősül. Felhívjuk vásárlóink figyelmét arra, hogy az előbbiekre tekintettel a megrendelés során ingyenes e-mail cím szolgáltatók (pl.citromail.hu, freemail.hu) használata nem javasolt, mivel ezek esetében gyakran előfordulnak a fent említett hibák. Ajánlott levelező szolgáltató a gmail.com.

Abban az esetben, amennyiben a termék nincs raktárkészleten és beszállító általi megrendelése szükséges, úgy a beszállítás várható időpontjáról elektronikus üzenetben értesítjük a Vásárlót, amelyet a Vásárló vagy nyugtáz, vagy törölheti megrendelését elektronikus üzenetben.

Ebben az esetben a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Szolgáltató a szállítás várható napját a Vásárló számára visszaigazolta, és Vásárló a teljesítés bekövetkeztének várható idejét nyugtázta (nem törli megrendelését).

A szerződés megkötését követően a Szolgáltató legkésőbb a megrendelt termék átadáskor tartós adathordozón (papíron) visszaigazolást ad a Vásárlónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza:

a) a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást,; és

b) ha a fogyasztó a Korm. rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást

 

2.) Szállítási és fizetési feltételek:

 

2.1.) Termékszállítás

 

  • A termék adatlapján feltüntetett szállítási határidőn belül vállaljuk a szállítást.
  • A Vásárló által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből vagy hibás/ késedelmes kiszállításból eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
  • A pontos szállítási díjakról a weboldalon a szállítási információk menüpontban tájékozódhat.
  • A termék házhoz szállítójának történő átadásáról e-mail-ben küldünk tájékoztatást vagy Ügyfélszolgálatunk telefonon keresi meg a Vásárlót.
  • A házhozszállítás pontos időpontjának egyeztetését futárszolgálatunk közvetlenül a Vásárlóval végezi. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást.

Házhozszállítás során a terméket átvételkor a Vásárló a futárral együtt kibontja a csomagolásból. (Kérje, a futárt várja meg a csomag felbontását.) Kérjük, hogy alaposan nézze át, hogy nincs-e bármilyen sérülés a kiszállított terméken, vagy ha a termék dokumentációja esetleg hiányos, kérjük, kifogását írásban mindenképpen jelezze a szállítólevélen. Ezután a Szállító átadja a Vásárlónak a számla eredeti példányát, és megkéri, hogy a számla szállítónál maradó példányát aláírva igazolja a termék sérülésmentes átvételét.

 

2.2) Személyes átvétel:

 

A Vásárlónak lehetősége van a terméket személyesen átvenni a 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 53. cím alatt.

Vásárlóinkat e-mailben vagy telefonon tájékoztatjuk arról az időpontról, amikortól lehetőség van a terméket átvenni telephelyünkön, amennyiben a termék nem azonnal elérhető.

Felhívjuk vásárlóink szíves figyelmét, hogy az azonnali átvétel lehetősége módosulhat az üzletünk - megrendelés leadásával megegyező napi – értékesítéseinek, továbbá a webshop – a megrendelés napját követő munkanapi – frissítésének függvényében.

 

2.3.) Csomagolás:

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.

 

2.4.) Vételár megfizetése:

Tájékozódjon webshopunkon a fizetési mód menüpont alatt.

 

3.) Vásárlói tájékoztatás a vásárlástól való elállás, felmondás jogáról. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL!

Amennyiben Ön a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltató és Ön között jelen ÁSZF szerint létrejött szerződéstől.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.; több termék szolgáltatása esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

Portech Hygiénia KFT.,

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 53.

Telefon:  06 72 516-367

E-mail:  info@tisztaszivas.hu

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatása:

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta.) A visszatérítés során banki átutalási módot alkalmazunk az Ön által megadott bankszámlaszámra, Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

4.) Jótállás, szavatosság:

 

Az eladó az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal.

Abban az esetben, ha a megrendelt termék bizonyíthatóan gyári hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Önnek díjmentesen kicseréljük. Ehhez elég Önnek a terméket visszaküldenie címünkre, a mi költségünkre.

Postafordultával szállítjuk Önnek a hibátlan terméket. Ha már nem található a készletünkben a megrendelt termék, úgy a vásárlás ellenértékét visszatérítjük Önnek.

 

 Adatvédelmi tájékoztatás:

Portech Hygiénia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7630 Pécs, Barázda utca 58.),
mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése
megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen tájékoztató hatálya Szolgáltató weblapjain (www.tisztaszivas.hu) történő adatkezelésre terjed ki.
Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő
weboldalról: http://www.tisztaszivas.hu/oldal/adatvedelem

Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról


Definíciók

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy
más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából;

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy
az adatfeldolgozóval;

20. gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely
birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt,
valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék),
szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének
vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás
neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul
(a továbbiakban: reklám).


Alapelveink
 
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
3. Személyes adat akkor kezelhető, ha
• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
• azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
4. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához
vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett
személyes adatai kezelhetőek.
5. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
6. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes
adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen
a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok
továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek
félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a
szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
7. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa
közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
8. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.


Adatok általunk történő kezelése

1. A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2. A kezelt adatok köre: Felhasználói név, e-mail cím, jelszó, vezeték- és keresztnév, születésnap,
telefonszám, postai cím, cégnév, cég adószáma, cég székhelye, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

3. Az adatok módosításának lehetősége: A következő adatok módosítását lehet elvégezni a
weboldalon: E-mail cím, jelszó, vezeték- és keresztnév, telefonszám, postai cím, cégnév, cég adószáma, cég székhelye.

4. Az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. A számviteli bizonylatokat a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.

5. A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
- postai úton a 9027 Győr, Hűtőház u. 25. címen,
- e-mail útján a webshop@aspico.hu e-mail címen.
 
6. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján
más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik a Szolgáltatót.

7. Szolgáltató a fenti hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll.

8. A Szolgáltató az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat,
információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.
A Szolgáltató a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

9. Az adatkezelés célja: Szolgáltató a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata,
pl. regisztráció, vásárlás, hírlevél küldés) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait,
kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

10. Szolgáltató kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag feltétlenül szükségesek.

11. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a
Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,
további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.

12. A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,
„bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem
szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k
használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

3. A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

4. Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a
honlap látogatásának befejezéséig tart.

5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására
és a látogatók nyomon követése.

6. A Weboldalak külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is
tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb
fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek.
Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

7. A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével
végzi Szolgáltató. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek
elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot
továbbítanak Szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos
azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt
olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

8. Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége
van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont
beállításai alatt.

9. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen
adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának
céljából Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait.


Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a
regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz,
hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről.
Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez
szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival
nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben
lévő linkre kattintva.

4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

5. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

6. Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése érintett részére,
tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.


Adattovábbítás

1. Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

2. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3. Az adattovábbítás célja: A szállítás lebonyolítása.

4. A továbbított adatok köre szállítás esetén: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, tranzakciós összeg.

5. Az adattovábbítás célja: Online fizetés lebonyolítása.

6. A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, cím, e-mail cím, telefonszám,
tranzakciós jogcím, tranzakciószám, tranzakciós összeg.

7. Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk szállítás esetén:
 
Cégnév: SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
Levelezési cím: 1725 Budapest, Pf.: 117.
E-mail: info@sprinter.hu
Telefon:06/1 347-3000  
Webcím: www.sprinter.hu
Adószáma: 12263840-2-43
 
Adatbiztonság

1. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést
megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan
megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

2. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása
érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága,
teljessége, hogy változatsága igazolható legyen, valamint naprakész állapota érdekében.

3. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4. Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése
érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

5. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről
a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa,
és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez,
szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.


Tájékoztatás az adatkezelésről

1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatást személyes
adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes
adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

3. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak
megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

4. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a
Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
5. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a
kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

6. Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos
érdekét nem sérti.

7. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.
Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti,
30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.


Jogorvoslat
 
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvényes&iacut